leží na zemi
pokrčená obálka

pohľadnica
bez mena

na srdci prichytený kliešť

      .::

.:  22  :.

::.